Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra (köznyevli használat szerint garancia biztosítására) köteles.

Tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében a jótállás abban az esetben kötelező, az adott cikk vásárlási értéke a meghaladja a 10000 Ft-ot.

Szerződéses alapú a jótállás akkor jön létre, ha a cikkek gyártója, vagy a Szolgáltató saját maga, az általa meghatározott feltételek szerint és időtartamra vonatkozóan jótállást. Ilyen esetben az adott cikkre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételek az irányadóak, a jótálláshoz Szolgáltató jótállási jegyet is kiállít.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete meghatározza a kötelező jótállás eseteit (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300151.KOR). A Szolgáltató a rendelet által meghatározott termékkörökön kívül eső termékekre jótállást nem vállal. A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. A jótállási idő ennek megfelelően nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.

Mindezek alapján a jótállás időtartama független a szavatossági jogok érvényesíthetőségére irányadó határidőktől, és azokhoz képest akár rövidebb, de hosszabb is lehet.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az fenti Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Három munkanapon belül történő cseregarancia

A Szolgáltató a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben meghatározott termékkörökre vonatkozóan három munkanapos cseregaranciát köteles biztosítani. Amennyiben a Fogyasztó él a cseregarancia jogának érvényesítésével, akkor a Szolgáltató köteles a szóban forgó termék cseréjére.